Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

Massagepraktijk Nilmadë, gevestigd aan kerkstraat 1-b, 5056 AA, Berkel Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit PRIVACY BELEID.

CONTACTGEGEVENS

Massagepraktijk Nilmadë

Kerkstraat 1-b

5056 AA

Berkel Enschot

Tel: +31 6 40770414

www.nilmade.nl

info@nilmade.nl

KVK: 17261335

BTW: NL153267938B01

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Massagepraktijk Nilmadë verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Geboortedatum, geslacht

– E-mailadres

– IP-adres

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Massagepraktijk Nilmadë verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Massagepraktijk Nilmadë analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op      jouw voorkeuren.

–  Massagepraktijk Nilmadë verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Massagepraktijk Nilmadë bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Massage praktijk Nilmadë gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Via de website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nilmade.nl

In de massagepraktijk

Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage hebben we je medische gegevens nodig, en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijv. recentelijke operaties of medicatiegebruik. Als wij gegevens van je arts nodig hebben, kan dat alleen met jouw voorafgaande toestemming. Je kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met ons te delen. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (de massages). Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming.

De toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze dienst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Massagepraktijk Nilmadë neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Nilmadë) tussen zit.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Massagepraktijk Nilmadë verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk Nilmadë blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Massagepraktijk Nilmadë neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nilmadë.nl